Med hele 5,8% i fylkestingsvalget og 4,2% i kommunevalget i Agder gjorde vi et historisk valg! Aldri før har vi fått så mange stemmer i regionen vår! Takk for tilliten! Nå er tiden for å brette opp armene og starte arbeidet i kommunestyrer, bystyrer og fylkesting i regionen vår.   Les mer om våre folkevalgte her