Fotocredit:

Om oss

Aust-Agder og Vest-Agder har blitt ett lag!

Her er de som representerer styret:

27. november 2018

Esben Moy

Esben Moy, leder

MDGs fylkestingsrepresentant i Agder.

Epost: esben.moy@uia.no
Tlf.: 91873580

Anna Asgard

Anna Asgard, nestleder

Epost: anna@miljofyrtarn.no
Tlf.: 95920181

Birte Simonsen

Birte Simonsen, styremedlem

MDGs fylkestingsrepresentant Agder
Representant for Europeen Greens.
Sentralstyremedlem i MDG.

Epost: birte.simonsen@mdg.no
Tlf.: 91854474

Oda Sofie Pettersen

Oda Sofie Pettersen, styremedlem

MDGs fylkestingsrepresentant i Agder.
Fylkessekretær og rådgiver for MDG i Agder.

Epost: oda.pettersen@mdg.no
Tlf: 97639463

Elisabeth Lindland

Elisabeth Lindland, styremedlem

MDGs kommunestyrerepresentant i Lindesnes kommune.
Lokallagsleder i Mandal MDG.

Epost: 4515melind@gmail.com
Tlf.: 91520715

Ida Jordal

Ida Jordal, kasserer og vara-styremedlem

1. Vara for MDG til fylkestinget i Agder.

Epost: ijorda@hotmail.com
Tlf.: 46430137

Erik Hoffmoen

Erik Hoffmoen, styremedlem

1. Vara for MDG i Lindesnes bystyre.

Epost: erik.hoffmoen@gmail.com
Tlf.: 90924120

Silje Vanessa Samuelsen

Silje Vanessa Samuelsen, styremedlem

1. Vara for MDG i Arendal kommunestyre.

Epost: van-ess@hotmail.com
Tlf.: 46570590

Jens Aldo Nilsen

Jens Aldo Nilsen, vara-styremedlem

MDGs representant i Arendal kommunestyre.
Lokallagsleder i Arendal.

Epost: Jens.Aldo.Carrizo-Nilsen@politiker.arendal.no
Tlf.: 94242626