Grimstad

Valget i 2023 ga oss 2,5% og 1 representanter i Grimstad kommunestyre. Les mer om Grimstad MDG på grimstad.mdg.no.

 

Marlene Imre

Marlene Imre ble valgt inn på førsteplass ved valget i Grimstad i 2023, og representerer MDG i planutvalget.

Kan kontaktes på: marlene.imre@grimstad.kommune.no

Iselin Larsen

Iselin Larsen ble valgt som 1. vara til kommunestyret ved valget i Grimstad i 2023.

Kan kontaktes på: eva.iselin.larsen@politiker.grimstad.no

Gunn Hermansen

Gunn Hermansen ble valgt som 2. vara til kommunestyret ved valget i Grimstad i 2023. Hun er medlem av landbruksnemnda.