Kristiansand

Fotocredit: Foto: Lars Verket

I Kristiansand gjorde vi et historisk valg, og endte opp på 7,5%. Det ga oss 6 representanter i bystyret!

3. oktober 2019

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, gruppeleder

Marte Ulltveit-Moe var førstekandidaten vår i valget i Kristiansand i 2019. Hun ble valgt inn på førsteplass, og er i dag gruppeleder for gruppa vår i bystyret.

Verv i bystyret:
Medlem av by- og stedsutviklingsutvalget

Hun kan kontaktes på: m.ulltveit-moe@kristiansand-bystyre.no

Elisabeth Garlie Udjus

Elisabeth Garlie Udjus var ungdomskandidat ved kommunevalget i 2019, og ble valgt inn på andreplass for MDG. Hun er fra Søgne.

Verv i bystyret:
Medlem i oppvekstutvalget
1-vara til by- og stedsutviklingsutvalget

Hun kan kontaktes på: elisabeth@gronnungdom.no

Hildegunn M. Tønnessen Schuff

Hildegunn M. Tønnessen Schuff ble valgt inn på tredjeplass for MDG. I tillegg til å sitte i bystyre er hun talsperson for Kristiansand MDG.Hun er fra Songdalen.

Verv i bystyret:
Medlem i formannskapet

Hun kan kontaktes på: hildegunnmts@gmail.com

Mira Thorsen

Mira Thorsen ble valgt inn på fjerdeplass for MDG. I tillegg til å sitte i bystyret er hun talsperson for Kristiansand MDG. Hun er fra Kristiansand.

Verv i bystyret:
Medlem i formannskapet
Medlem i nærings- og eierskapsutvalget
Leder av 17-mai komiteen 2020

Hun kan kontaktes på: mira.svartnes.thorsen@mdg.no

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen var ungdomskandidat ved valget i 2019 og ble valgt inn på femteplass for MDG. Hun er fra Songdalen.

Verv i bystyret:
Medlem i kulturutvalget

Hun kan kontaktes på: K.knutsen@Kristiansand-bystyre.no

Mark Rayen Candasamy

Mark Rayen Candasamy ble valgt inn på sjetteplass for MDG. Han er fra Songdalen.

Verv i bystyret:
Medlem i oppvekstutvalget

Han kan kontaktes på: mark@markcandasamy.no