Fylkestingsgruppa vår

I 2023 endte vi opp med 3 % og en representant på fylkestinget. Heldigvis har vi flere vararepresentanter som fikk plass i ulike utvalg. Her er våre representanter på fylkestinget i Agder og i ulike utvalg:

3. oktober 2019

Oda Sofie Pettersen

Oda Sofie Pettersen ble valgt inn på førsteplass i fylkestingsvalget 2023. Hun er gruppeleder og representerer MDG i Utvalg for samferdsel, Valgnemda, Valgstyret og Trafikksikkerhetsforum. I tillegg er hun vara til Styret i Ferde AS.


Hun kan kontaktes på: oda.pettersen@mdg.no

Birte Simonsen

Birte Simonsen sitter i kontrollutvalget for MDG.

Hun kan kontaktes på: birte.simonsen@mdg.no

Ida Jordal

Ida Jordal er medlem av Nordisk Transportnettverk, vara for Oda i Utvalg for samferdsel, vara for AP i AKT-styret og 2. vara i Eldrerådet.

Hun kan kontaktes på: ijorda35@gmail.com

Mari Haga

Mari er vara for Ida i Nordisk transportnettverk og vara for Oda i Trafikksikkerhetsforum.

Hun kan kontaktes på: m-hen-h@online.no

Kathrine Skoland

Kathrine er 1. vara til Stiftelsen Lista Museum.

Hun kan kontaktes på: kathrineskoland@hotmail.com