Fylkestingsgruppa vår

I 2019 gjorde vi et historisk godt fylkestingsvalg og endte opp med 5,8% og 3 representanter. Her er våre representanter på fylkestinget i Agder:

3. oktober 2019

Birte Simonsen

Birte Simonsen ble valgt inn på førsteplass i fylkestingsvalget 2019. Hun representerer MDG i fylkesutvalget.

Hun kan kontaktes på: birte.simonsen@mdg.no

Oda Sofie Pettersen

Oda Sofie Pettersen ble valgt inn på andreplass i fylkestingsvalget 2019. Hun representerer MDG i samferdselsutvalget, jerbaneforum Sør og blått utvalg.

Hun kan kontaktes på: oda.pettersen@mdg.no

Esben Moy

Esben Moy ble valgt inn på tredjeplass i fylkestingsvalget i 2019. Han representerer MDG i utvalget for næring, klima og miljø.

Han kan kontaktes på: esben.moy@uia.no