styreaktivitet

12. mars 2020

Styremøte 01, 08.03.2020

Følgende vedtak ble gjort på fylkesstyremøtet den 08.03.2020:

  • Det opprettes en egen gruppe for medlemsaktivitet og medlemsansvar. Den gruppen skal ha god dialog med lokallagene og ressurspersoner.
  • Det opprettes en egen innspillsgruppe til nasjonalt program. Denne gruppen ledes av Andreas Westheimer.
  • Det opprettes et arbeidsutvalg med følgende medlemmer: Anna Asgard, Ida Jordal, Oda Sofie Pettersen. Andre personer, slik som gruppeledere, eller lokallagsledere, vil bli kalt inn ved behov.
  • Nominasjonsmøtet avholdes enten 10.10 eller 17.10.

Årsmøtereferat 2020

Finn referat fra årsmøtet her: årsmøteprotokoll Agder 2020

Se vedtakene her:

I tillegg til å behandle sakene over valgte vi et nytt fylkesstyre, som du kan bli bedre kjent med her. Den nyvalgte nominasjonskomiteen kan du finne kontaktinformasjon til her.