styreaktivitet

Under poster fylkesstyret de mest sentrale vedtakene fra løpende fylkesstyremøter. Dersom du er medlem og ønsker deg tilgang til fulle referater, ta kontakt med organisasjonsrådgiver på oda.pettersen@mdg.no

Styremøte 03, 13.06.2020 i Kristiansand

Følgende saker ble blant andre behandlet på fylkesstyremøtet den 13.06.2020:

 • Diskusjon og orientering rundt ansettelse av ny fylkessekretær
 • Løs diskusjon om regional valgkampstrategi
 • Løs diskusjon rundt ansettelser i valgkampen 2021
 • Fremdriftsplan for Agders valgkampstrategi (skal ferdigstilles i nov/des)
 • Møtekalender ut året
 • Plan for å få landbrukstemaer inn i skoler på Agder
 • Plan for en bedre og mer demokratisk behandling av stortingsprogrammet på landsmøtet 2021
 • Plan for inspillsmøter om stortingsprogrammet
 • Nominasjonsmøtet avholdes fortrinnsvis på Rosfjord i Lyngdal

Styremøte 02, 09.05.2020

Følgende vedtak ble blant andre gjort på fylkesstyremøtet den 09.05.2020:

 • Retningslinjer for dekking av utgifter koblet til hotell/reise i partisammenheng som kan leses her.
 • Et initiativ for å legge politisk og kommunikativt fokus på det grønne landbruket.
 • En resolusjon om behovet for økt opplæring innen grønt landbruk som kan leses her.
 • Utlysning av en 20% fylkessekretærstilling. Mer informasjon om det kan du finne her.

Styremøte 01, 08.03.2020

Følgende vedtak ble blant andre gjort på fylkesstyremøtet den 08.03.2020:

 • Det opprettes en egen gruppe for medlemsaktivitet og medlemsansvar. Den gruppen skal ha god dialog med lokallagene og ressurspersoner.
 • Det opprettes en egen innspillsgruppe til nasjonalt program. Denne gruppen ledes av Andreas Westheimer.
 • Det opprettes et arbeidsutvalg med følgende medlemmer: Anna Asgard, Ida Jordal, Oda Sofie Pettersen. Andre personer, slik som gruppeledere, eller lokallagsledere, vil bli kalt inn ved behov.
 • Nominasjonsmøtet avholdes 17.10.

Årsmøtereferat 2020

Finn referat fra årsmøtet her: årsmøteprotokoll Agder 2020

Se vedtakene her:

I tillegg til å behandle sakene over valgte vi et nytt fylkesstyre, som du kan bli bedre kjent med her. Den nyvalgte nominasjonskomiteen kan du finne kontaktinformasjon til her.