Fotocredit:

Flere må lære om grønt landbruk!

Resolusjonen ble vedtatt av fylkesstyret 9. mai 2020, etter initiativ fra Birkenes MDG

Produksjon av egen mat er et enormt gode også i fredelige tider. Det gir både barn og voksne en større forståelse for hvordan livsprosessene henger sammen. Det skaper mindre forurensning i transportsektoren. En får bedre kontroll med at maten er produsert sunt og bærekraftig. En reduserer matsvinn, da en ikke så lett kaster det en selv har dyrket fram. Egenprodusert mat øker dessuten gleden ved å spise den. 

Det har siste åra skjedd en oppvåkning blant mange på mulighetene egen produksjon av mat gir, spesielt blant unge mennesker. Denne trenden vil vi oppmuntre, og vi mener derfor at produksjon av mat bør inn som et eget fag i skolen.

Vi vil:

  • At produksjon av mat skal inn som et valgfag.
  • Legge til rette for videregående skoler med landbrukslinjer, slik som for eksempel Søgne og Holt VGS.
  • Legge til rette for at barnehagene og grunnskolene skal ha egne dyrkingsmuligheter.
  • At temaet matproduksjon må inkluderes i det overordnede temaet “bærekraftig utvikling” i dagens læreplan og rammeplan for barnehagen.