Fotocredit:

Vil du jobbe med oss?

Vi søker en valgkampsekretær i 20% stilling f.o.m. 1. august 2020. Er du interessert? Send motivasjonsbrev og relevante erfaringer til agder@mdg.no innen 1. juni 2020.
Typiske arbeidsoppgaver:
  • Assistere fylkesstyret
  • Planlegge og gjennomføre møter (årsmøter, nominasjonsmøte)
  • Planlegge valgkamp
  • Følge opp lokallag og folkevalgte
  • Følge opp strategi
Vi søker noen som:
  • Er selvstendig
  • Har god kjennskap til Agder MDG
  • Kjenner organisatoriske og politiske prosesser
  • Er motivert for valgkampen i 2021
Lønn etter avtale. Fleksibel arbeidstid. Spørsmål kan rettes til agder@mdg.no