Dette er stortingslista vår!

Den 17. oktober gjennomførte Miljøpartiet de Grønne Agder sitt nominasjonsmøte. Partiet har felles liste i både Aust- og Vest Agder valgkrets.

Oda Sofie Pettersen, førstekandidat

Oda Sofie Pettersen, førstekandidat

Oda Sofie Pettersen er 20 år og bor i Søgne. I dag studerer hun internasjonale studier på UiO, er folkevalgt på fylkestinget i Agder og jobber som rådgiver i Miljøpartiet De Grønne. Dersom hun blir valgt inn på stortinget neste år vil hun bli historiens yngste stortningsrepresentant, noensinne.

- Min generasjon er vokst opp med klimakrisen som en trussel hengende over oss. Vi har sett dem som styrer i dag bevisst ta valg som min generasjon må rydde opp i. Derfor er det ingenting som er viktigere for meg enn å jobbe for å få opp tempoet i norsk klimapolitikk.

Birte Simonsen, andrekandidat

Birte Simonsen, andrekandidat

Birte Simonsen feirer i valgåret 2021 50 år som folkevalgt, både i bystyre og på fylkesting. Som pensjonert lærer og lærerutdanner sitter hun nå i fylkesutvalget på Fylkestinget. Birte er med sin lange erfaring og brede kunnskap legendarisk i MDG, blant annet som en av stifterne av partiet.

Elisabeth Lindland, kandidat på 3. plass

Elisabeth Lindland, kandidat på 3. plass

Elisabeth Lindland har jobbet 24 år som adjunkt på ungdomsskole, og har de siste seks år gjort en utrettelig innsats for MDG i Mandal, nå Lindesnes kommunestyre. Hun sitter i komite for plan og samfunnsutvikling, og har skole- og oppvekstpolitikk som hjertesak.

Bjørn Loland, kandidat på 4. plass

Bjørn Loland, kandidat på 4. plass

Biolog og naturforvalter Bjørn Loland fra Lillesand bringer sitt engasjement og sin fagkunnskap og arbeidserfaring fra fylkesmann en i Agder med seg inn i partiet. Han har stor interesse for arealforvaltning og byutvikling.

Bosted: Lillesand

Hildegunn Marie Tønnessen Seip, kandidat på 5. plass

Hildegunn Marie Tønnessen Seip, kandidat på 5. plass

Hildegunn har erfaring som folkevalgt i Songdalen, og nå Kristiansand hvor hun er medlem av formannskapet. Hun brenner for internasjonal solidaritet, rettferdighet, reell klimapolitikk og menneskerettigheter.

Ida Jordal, kandidat på 6. plass

Ida Jordal, kandidat på 6. plass

Ida har bred erfaring fra partiet, bådet som medlem av kontrollkomiteen, vara på fylkestinget og som nestleder i Agder MDG. Disse kvalitetene i samspill med økt geografisk spredning kommer til å gagne partiet neste år.

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, kandidat på 7. plass

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, kandidat på 7. plass

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, biolog og gruppeleder for MDG Kristiansand, er inne i sin andre periode som folkevalgt. Hun er nestleder i by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand og medlem av regionalt samarbeid for areal og transportplanlegging (ATP-utvalget). Marte er spesielt engasjert i sirkulær økonomi, og jobber tett sammen med reparatørene i Kristiansand for å fremme gjenbruk.

Tobias Stokkeland, kandidat på 8. plass

Tobias Stokkeland, kandidat på 8. plass

Tobias Stokkeland studerer sammenlignende politikk i Bergen og sitter i sentralstyret til Grønn Ungdom . Hjertesakene hans er grønt arbeidsliv og utenrikspolitikk.

Jens Aldo Carrizo-Nilsen, kandidat på 9. plass

Jens Aldo Carrizo-Nilsen, kandidat på 9. plass

Jens Aldo Carrizo-Nilsen er en bauta for MDG i Agder. Han sitter i fylkesstyret og er landsstyrerepresentant, gruppeleder og MDGs representant i Arendal bystyre og jobber i barnehage. Jens har mangfold, integrering og oppvekstvilkår for barn og unge som sine hjertesaker.

Arne Otto Iversen, kandidat på 10. plass

Arne Otto Iversen, hobby-båtbygger fra Høvåg og nestor i miljøkampen på Sørlandet, har fått heders- og sisteplassen på listen. Arne Otto sitter i Lillesand kommunestyre og er en av ildsjelene bak det populære samlingsstedet Grønt Senter i Kristiansand.