Fotocredit:

Vi søker kommunikasjonsrådgiver og valgkamprådgiver!

Vil du være bidra til å styrke en bevegelse som skal endre Norge til det beste for mennesker og miljø?

Vil du bidra til at De Grønne vinner Stortingsvalget i 2021?

Miljøpartiet De Grønne i Agder søker kommunikasjonsrådgiver og valgkamprådgiver i stortingsvalgkampen 2021.

18. februar 2021

Utlysning kommunikasjonsrådgiver i 25%

Som kommunikasjonsrådgiver i Agder MDG er du med i et lite og dyktig team som hver dag jobber for å gjennomføre det ordentlige grønne skiftet i Norge. Du kommer til å bistå valgkampledelsen med å profilere partiet eksternt, i avisa og på sosiale medier. Vi er ambisiøse og hyggelige folk, som jobber målrettet for at flest mulig skal ville stemme grønt.  

Stillingen løper fra 15. juni til 13.september 2021, med ulønnet ferie fra 12. juli til og med 1. august (fellesferien). Stillingen er derfor spredt på 8 uker utenfor ferien. Arbeidssted etter avtale, men mye av oppgavene gjør at fysisk tilstedeværelse er å foretrekke.

 Arbeidsoppgaver:

 • Ukentlige mediemøter med førstekandidat og nasjonalt medieteam for å planlegge innsalg og synlighet. 
 • Produsere og selge inn saker til media, både nasjonalt og lokalt
 • Overvåke mediebildet og sørge for at førstekandidaten raskt responderer på saker av relevanse.
 • Sørge for at ekstern kommunikasjon alltid rettes mot riktig målgruppe
 • Noe publisering, annonsering og innholdsproduksjon av både tekst og grafikk til sosiale medier (FB, IG)
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av profesjonell fotografering og valgkamp-video.
 • Ta bilder på interne og eksterne arrangementer. 

Vi tilbyr:

 • En nøkkelrolle i Norges mest spennende politiske prosjekt
 • En jobb hvor du er er tett på de politiske beslutningene og de politiske kandidatene i partiet.
 • Mye frihet i arbeidsoppgaver og prioritering
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale.

Du bør:

 • Ha god kjennskap til Miljøpartiet De Grønnes politikk spesielt og norsk politikk generelt
 • Ha erfaring med kommunikasjonsarbeid, innsalg og sosiale medier
 • Være kjent med enkel fotografering.

Arbeidsoppgavene vil kunne medføre behov for noe reising, samt kvelds- og helgearbeid. Det er ikke lagt opp til kvelds eller helgetillegg og heller ikke lønn i ferien, men stillingen åpner for fleksible arbeidstimer etter avklaringer med valgkampplanen og den ansattes behov. Overtid skal først og fremst generere avspasering, og skal avklares med leder. Arbeidsoppgaver kan variere etter partiets behov, og den ansattes ønsker.  

Søknadsfrist: 5. april. Søknader behandles fortløpende.

 

Utlysning sommervikar valgkamprådgiver

Vi søker en selvstendig person som kan bistå førstekandidat og valgkampsjef med gjennomføringen av valgkampen i  en 40% stilling som valgkamprådgiver for Miljøpartiet De Grønne Agder. Stillingen løper fra 15. juni til 13.september 2021, med ferie fra 12. juli til og med 1. august (fellesferien). Stillingen er derfor spredt på 8 uker utenfor ferien. Arbeidssted etter avtale, men mye av oppgavene gjør at fysisk tilstedeværelse er nødvendig.

Kjerneoppgaver er å gi støtte til valgkampsjef, våre Stortingskandidater og legge til rette for partiets støttespillere. Du vil være med i et lite, men ambisiøst team i partiets lokale sekretariat som hver dag jobber fra ulike deler av fylket for å gjøre Norge grønnere ved at MDG styrker sin partiorganisasjon. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge for velgermøter gjennom å bistå valgkampgruppa i å gjennomføre aktiviteter rettet mot velgere og profilere Stortingskandidaten lokalt gjennom å: 
  • Planlegge og koordinere velgermøter i god tid og ha full kontroll over velgermøtene og ansvaret det medfører. 
  • Kjøpe og rigge valgkampmateriellet
  • Sørge for at frivillige, tillitsvalgte og kandidater er ivaretatt
  • Kjenne på partiets behov og tilrettelegge der det er mulig. Sørge for god stemning under den hektiske valgkampen.
 • Bistå valgkampledelsen i vårt valgkamparbeid, både med praktisk tilrettelegging og strategisk prioritering. Det innebærer å: 
  • Bistå valgkampsjefen i den mest intense delen av valgkampen.
  • Støtte førstekandidaten på eksterne og interne arrangementer
  • Skrive bakgrunnsnotater, strukturere og finne viktig informasjon kandidatene og valgkampledelsen trenger. 
 • Bistå med kommunikasjon (f.eks. produksjon av video / bilder eller redigering av grafikker) i den mest intense delen av valgkampen

 Vi tilbyr:

 • En nøkkelrolle i Norges mest spennende politiske prosjekt
 • En jobb hvor du er er tett på de politiske beslutningene og de politiske kandidatene i partiet.
 • Mye frihet i arbeidsoppgaver og prioritering
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale.

Du bør:

 • Ha kjennskap til valgkamparbeid
 • Ha kjennskap til organisasjonen og organisasjonens behov
 • Være spesielt god til å samarbeide med andre
 • Være selvgående, strukturert og tilpasningsdyktig
 • Være komfortabel med ansvar og fortløpende oppfølging av frivillige 

Arbeidsoppgavene vil kunne medføre behov for reising, samt kvelds- og helgearbeid. Det er ikke lagt opp til kvelds eller helgetillegg og heller ikke lønn i ferien, men stillingen åpner for fleksible arbeidstimer etter avklaringer med valgkampplanen og den ansattes behov. Overtid skal først og fremst generere avspasering, og skal avklares med leder. Arbeidsoppgaver kan variere etter partiets behov, og den ansattes ønsker. 

Søknadsfrist: 5. april. Søknader behandles fortløpende.

 

Kandidater som sender inn søknad og CV vil bli vurdert.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med valgkampsjef, Shirin Bagheri, på 983 65 890.