Fotocredit:

Nominasjonskomiteens forslag til stortingslista er klar!

11. september 2020

Hei gode medlem i MDG i Agder!

Etter en intens og spennende prosess har vår nominasjonskomite kommet frem med sitt forslag til stortingsliste for valget i 2021. I følge siste meningsmåling utført av Opinion, kan MDG komme inn med 13 representanter. Da kan Agder få sin første ekte grønne politiker på Tinget!

Innstilling til stortingsvalgliste for Miljøpartiet De Grønne Agder 2021
Fellesliste for valget i Aust-Agder og Vest-Agder.

Nominasjonskomiteen foreslår denne listen:
1.     Oda Sofie Pettersen 20 år, Kristiansand
2.     Birte Simonsen  70 år, Kristiansand
3.     Mira Svartnes Thorsen  38 år, Kristiansand
4.     Elisabeth Lindland  47 år, Lindesnes
5.     Bjørn Loland  37 år, Lillesand
6.     Elisabeth Udjus  22 år, Kristiansand
7.     Marte Ulltveit-Moe  45 år, Kristiansand
8.     Tobias Stokkeland  21 år, Kristiansand
9.     Jens Aldo Carrizo-Nilsen  30 år, Arendal
10.    Arne Otto Iversen  63 år, Lillesand

Førstekandidat Oda Sofie Pettersen , et sjeldent politisk talent, markerte seg i 2019 som ungdommens stemme i skolestreiken på Sørlandet og ble som en av tre fra MDG innvalgt på fylkestinget i Agder, der hun sitter i hovedutvalg for samferdsel. Stortingskandidaten fra Søgne har vært fylkessekretær for Agder og Nordland MDG og leder av Grønn Ungdom i Agder, og er nå student på internasjonale studier. Oda brenner særlig for at Agder skal ha tilgang på bærekraftige transportløsninger, og for internasjonal solidaritet og flyktningpolitikk. Året som fylkestingspolitiker har vist at Oda jobber beinhardt og målrettet for klima og miljø i Agder.

Birte Simonsen feirer i valgåret 2021 50 år som folkevalgt, både i bystyre og på fylkesting. Som pensjonert lærer og lærerutdanner sitter hun nå i fylkesutvalget på Fylkestinget. Birte er med sin lange erfaring og brede kunnskap legendarisk i MDG, blant annet som en av stifterne av partiet.

Mira Svartnes Thorsen kan se tilbake på femten år som aktiv politiker, med blant annet verv som leder for lokallaget i Kristiansand og som landsstyremedlem i MDG. Mira er en nyskapende kulturprodusent som nå er inne i sin andre periode i bystyret i Kristiansand. Hun sitter i formannskapet og nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand og leder byens 17. mai-utvalg. Mira brenner for grønn omstilling, folkestyre og demokratisk medvirkning og har tatt initiativ for Green New Deal i Kristiansand.

Elisabeth Lindland har jobbet 24 år som adjunkt på ungdomsskole, og har de siste seks år gjort en utrettelig innsats for MDG i Mandal, nå Lindesnes kommunestyre. Hun sitter i komite for plan og samfunnsutvikling, og har skole- og oppvekstpolitikk som hjertesak. Biolog og naturforvalter Bjørn Loland fra Lillesand bringer sitt engasjement og sin fagkunnskap og arbeidserfaring fra fylkesmann en i Agder med seg inn i partiet. Han har stor interesse for arealforvaltning og byutvikling. Elisabeth Udjus er bystyremedlem i Kristiansand og sitter i sentralstyret til Grønn Ungdom. Hun er tidligere leder i Grønn Ungdom Agder, studerer statsvitenskap og har et glødende engasjement for dyrs rettigheter. Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, biolog og gruppeleder for MDG Kristiansand, er inne i sin andre periode som folkevalgt. Hun er nestleder i by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand og medlem av regionalt samarbeid for areal og transportplanlegging (ATP-utvalget). Marte er spesielt engasjert i sirkulær økonomi, og jobber tett sammen med reparatørene i Kristiansand for å fremme gjenbruk. Tobias Stokkeland studerer sammenlignende politikk i Bergen og sitter i sentralstyret til Grønn Ungdom . Hjertesakene hans er grønt arbeidsliv og utenrikspolitikk. Jens Aldo Carrizo-Nilsen er en bauta for MDG i Agder. Han sitter i fylkesstyret og er landsstyrerepresentant, gruppeleder og MDGs representant i Arendal bystyre og jobber i barnehage. Jens har mangfold, integrering og oppvekstvilkår for barn og unge som sine hjertesaker.

Heders- og siste plass på listen går til Arne Otto Iversen , båtbygger fra Høvåg og nestor i miljøkampen på Sørlandet. Arne Otto sitter i Lillesand kommunestyre og er en av ildsjelene bak det populære samlingsstedet Grønt Senter i Kristiansand.

Alt i alt har nominasjonskomiteen hatt en krevende oppgave med å velge mellom dyktige og dedikerte politikere med hjerte for grønn politikk og ønske om et bærekraftig Norge. Nominasjonsmøte avholdes 17. oktober. Vi er trygge på at MDG nå gir velgerne sjansen til å sikre Sørlandets stemme på Stortinget, FOR mennesker og miljø. Godt valg!

Esben Moy
leder nominasjonskomiteen
Agder MDG