Følg med på styremøtene våre!

Vi ønsker mer åpenhet! Derfor har fylkesstyret i Agder MDG vedtatt at oppsummeringer av alle styremøter skal bli lagt ut på hjemmesidene våre. Det gir deg muligheten til å følge med på arbeidet, og komme med tilbakemeldinger.

Styremøtets referater vil bli offentliggjort på denne lenken